Testösszetétel-mérés

Mit mutat meg a Testösszetétel-mérés?

A testösszetétel-méréssel meghatározzuk, hogy tested hány százaléka zsír, valamint ebből mennyi található a belső szerveiden, illetve hány százalékban alkotja izom a szervezetedet.
Ez a mérés sokkal pontosabb, mint a különböző indexek( BMI, Broca index), így tiszta képet kapunk honnan indulunk…
A mért értékekből elsősorban arról kapsz információt, hogy milyen irányban változtasd meg tested összetételét, hogy elérd az ideális és egészséges formád. Ellenőrzésre is használható, hogy az alkalmazott diéta vagy fogyókúra a kívánt eredményt hozta-e, azaz zsírból történt-e a fogyás, vagy izomból…
Ez a mérés azonban csak kiegészíti az anyagcseretípus-mérés eredményeit.
A testösszetétel-mérés alig két perces, fájdalommentes művelet, amely semmiféle formában nem terheli a szervezetet.

Testösszetétel-mérés lépései:

 • testösszetétel-mérés (a zsír, az izom és a zsigeri zsír aránya a szervezetben)
 • egyéni tápanyag kalkuláció
 • célmeghatározás
 • kiértékelés

Ára: 1.270,- Ft – Akciós ajándék!

 
 

Bejelentkezés Metodic szakértőnkhöz

Elolvastam és hozzájárulok a jognyilatkozathoz

Adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Metodic International Kft.

Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Metodic International Kft. ezúton tájékoztatja a honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Fogalmak

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:

  1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
  3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
  5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
  6. adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
  7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
  8. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  9. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
  10. Szolgáltatás: Minden Cégünk által nyújtott és aMetdic.hu oldalon elérhető szolgáltatás
 2. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbítása a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, további szolgáltatásokhoz kapcsolódó lehetőségek felkínálásához és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik. A személyes adatok kezelésére az az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg. A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg. A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való a regisztrációval adják meg.

 3. A kezelt adatok köre

  A Metodic.hu honlap látogatóinak adatai

  A http://metodic.hu/ honlap látogatása során a METODIC nem végez adatgyűjtést a felhasználók adataira (pl. IP cím) vonatkozóan, kizárólag anonim adatok (pl. látogatottság) kerülnek közvetetten a birtokába, melyek nem köthetőek meghatározott személyhez, ily módon a felhasználók nem beazonosíthatóak.

  A látogatottsági adatokat a Google Analytics szolgáltatása gyűjti. Információk: http://www.google.com/analytics/

  Szolgáltatások igénybevételére történő jelentkezés a Metodic.hu honlapon

  A szolgáltatások igénybevételére történő bejelentkezés a http://metodic.hu/szolgaltatasok/ oldalon vezetéknév, keresztnév, email cím és telefonszám megadásával történik, a területileg illetékes tanácsadó kiválasztásával. Ezen személyes adatok helyben, a weboldalon is mentésre kerülnek, illetve automatikusan átkerülnek a MiniCRM rendszerbe, ahol az adatfeldolgozás történik. A metodic.hu weboldalon biztonsági mentés biztosítja a kezelt adatok meglétét, a MiniCRM kapcsolat esetleges elérhetetlensége esetére.

  Előadásra jelentkezés a Metodic.hu honlapon

  A http://metodic.hu/eloadasok/ oldalon a mérésre jelentkezéshez hasonlóan a vezetéknév, keresztnév, email cím és telefonszám megadásával jelentkezhetnek az érdeklődő látogatók a METODIC által szervezett előadásokra. Ezen személyes adatok tárolása, illetve az adatfeldolgozó részére történő továbbítása az 1.3. pontban leírtakkal azonos módon történik.

  Ételrendelés regisztráció

  A Metodic.hu honlap egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. Az ételrendelés során a http://metodic.hu/rendeles-regisztracio/ oldalon név, e-mail cím, telefon, szállítási cím, számlázási cím megadása szükséges.
  Az adatok kezelése helyben történik, azonban az adatkezelő a MiniCRM rendszerben a megadott email cím alapján ellenőrzi, hogy a regisztrálni kívánó személy volt-e már a regisztrációt megelőzően mérésen.

  Partnerprogram

  A http://metodic.hu/franchise-partnereink/hogyan-lehetsz-franchise-partner/ oldalon lehetőség nyílik az érdeklődők számára a franchise rendszerrel kapcsolatos ismertetőanyag igénylésére, mely igénylés során az alábbi személyes adatok önkéntes megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, opcionálisan: telefonszám. Ezen adatok közvetlenül a MiniCRM rendszerbe kerülnek továbbításra és ott kerülnek feldolgozásra is.

  Az adatkezelés célja: a jelentkezés illetve a regisztráció keretében megadott személyes adatok birtokában az érintettel telefonos megkeresés, illetve elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel, illetve az egyénre szabott életviteli tanácsadás, az 1.4. pontban rögzített adatkezelése körében pedig a http://metodic.hu/rendeles-fooldal/ on történt ételrendelés teljesítése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  A kezelt adatok köre az egyes pontokban került részletezésre.
  Az adatkezelés időtartama: 5 év

  Az adatok továbbítására kizárólag a MiniCRM rendszer felé kerül sor, ahol az illetékes franchise tanácsadó jogosult a hozzátartozó felhasználó/ügyfél adataihoz történő hozzáférésre, valamint azok kezelésére.
  A regisztráció online és papír alapon is lehetséges az erre kijelölt kollégáknál.

  A Metodic.hu – Facebook alkalmazás látogatóinak adatai

  Az alkalmazás használata során a Metodic.hu felhasználói látogatói adatokat (pl. IP cím) nem rögzít. Az alkalmazás html kódja a Metodictól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

  A bejelenkezést követően az adatkezelésre vonatkozóan a Facebook.hu weboldal adatkezelési szabályzata irányadó, mely az alábbi oldalon érhető el: http://www.facebook.com/about/privacy/ Tartalom és információ megosztás

  Tájékoztatjuk honlapot felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatok megadására.

 4. Az adatkezelés célja, időtartama

  Az adatkezelés célja: az egyénre szabott életviteli szaktanácsadás biztosítása, ideértve az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítását, az érintett egészségi állapotának nyomon követését is.

  A kezelt adatok egyes típusainál külön feltüntetésre került az adatkezelés célja, illetve jogalapja.

  A személyesen, a mérésen önkéntesen megadott személyes, ill. különös adatok adatkezelési ideje: 5 év, tudományos célra anonim módon kezelt adatok esetében: 15 év.

 5. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

  Jelen Szabályzat alkalmazásában adatkezelő: a http://metodic.hu/szolgaltatasok/ oldalon elérhető tanácsadók.

  Jelen Szabályzat alkalmazásában adatfeldolgozó:

  Név: METODIC HUNGARY Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1039 Budapest Rákóczi u. 36. E5/B
  illetve:
  Név: MiniCRM Betéti Társaság
  Székhely: 1041 Budapest, Závodszky u. 23. fszt.3.

  Adatfeldolgozói feladat:

  Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az új adatvédelmi törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

 6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

  A tudomására jutott személyes adatokat a Metodic International Kft. harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át.. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

  Cégünk minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát. A Metodic International Kft. védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 7. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak.

  Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezen adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

  Az adatkezelő személyes adatot - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - törli, ha
  a) kezelése jogellenes;
  b) az érintett kéri;
  c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, ill. bírósághoz fordulhat.